Widok
Parafie


Grodowiec - Parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Dane teleadresowe

Historia parafii

Grodowiec - miejscowość pątnicza. Wzmianka historyczna pochodzi z 1291 r. Parafia należała do najstarszych w Księstwie Głogowskim. Podczas wojen głogowskich (1488) i później w czasie reformacji, kiedy inne parafie ulegały przemocy i przechodziły na protestantyzm, Grodowiec pozostał zawsze wierny wyznaniu katolickiemu. Od 1660 r. słynie jako sanktuarium Maryjne, gdzie najpierw cześć odbierał obraz, a nastepnie figura Matki Bożej. Na pobliskim "Wzgórzu Kalwarii", ze stacjami Drogi Krzyżowej z XIX w., znajduje się studnia, z której pielgrzymi czerpią wodę, ufając w jej uzdrawiająca moc. Źródło wytrysnęło 2.07.1872 r. Do Sanktuarium Matki Bożej w Grodowcu pielgrzymi przebywają licznie 15 sierpnia i w II niedzielę września. We wrześniu odbywa się tradycyjna już pielgrzymka wiernych ziemi legnicko-głogowskiej do swej Patronki zwanej "Jutrzenką Nadziei". W latach 1962-1968 dokonano kapitalnego remontu kościoła, wieżę pokryto blachą, odnowiono kapliczki Drogi Krzyżowej. W 1972 r. nastąpiła zmiana granic diecezji i parafia została przyłączona do diecezji gorzowskiej.

Kult MB Grodowieckiej

Wzgórze Grodowieckie jest miejscem kultu Matki Bożej od ponad siedmiu wieków. Znakiem zewnętrznym obecności Maryi w tym miejscu był obraz a następnie od XVII w. figura Matki Bożej Grodowieckiej. Trudno dokładnie określić kiedy rozpoczęła się tradycja pielgrzymowania do Grodowca. Wiadomo, że u schyłku XVI w. cudowne ocalenie obrazu MB ze spalonego doszczętnie kościoła przyczyniło się do wzmożenia pielgrzymowania. W lutym 1602 r. podczas uroczystej procesji wprowadzono zachowany obraz do nowej świątyni. Odtąd kult MB Grodowieckiej stale wzrastał. Przybywały pielgrzymki z całej Polski, a najliczniej z diecezji poznańskiej. Od XVII w. franciszkanie z Głogowa organizowali uroczyste procesje, a okoliczne parafie urządzały pielgrzymki. Do II wojny światowej Sanktuarium w Grodowcu odgrywało wielką rolę w zachowaniu katolickości Dolnego Śląska i płd.-zach. części ziemi poznańskiej. Uroczyście obchodzono odpust 8 września, odprawiano nabożeństwa o Matce Bożej, znane są też liczne modlitwy, pieśni i litania do Pani Grodowieckiej. Kroniki notują liczne uzdrowienia i inne cuda zdziałane za przyczyna Matki Najświętszej. Po zakończeniu II wojny światowej figurę MB odnowiono i umieszczono w głównym ołtarzu. Ruch pielgrzymkowy odżył i nastąpiło wznowienie tradycji odpustowych. Dzisiaj także Pani Grodowiecka Jutrzenka Nadziei wyprasza wiele łask licznie przybywającym pielgrzymom.

Dodatkowe informacje

  • Proboszcz: ks. Mariusz Kołodziej (2013-06-17)
  • Wikariusz: ks. Leszek Wilk (2012-08-23)
  • Rezydenci: ks. Przemysław Adamik (2011-09-01)
  • Kościoły filialne: Komorniki - kościół pw. św. Marii Magdaleny
  • Kaplica mszalna: Świnino - Podwyższenia Krzyża Świętego
  • Msze św. w niedziele: Grodowiec – 8:15, 13:00, 17:00 - od IV do X; Komorniki – 10:00; Świnino – 11:30
  • Liczba wiernych: 1800
  • Odpust: 15 sierpnia i II Niedziela września
  • Miejscowości: Grodowiec - 149, Bieńków - 31 (4 km), Grodziszcze - 73 (4 km), Komorniki - 406 (3 km), Dąbrowa - 128 (3 km), Proszówek -70 (7 km), Proszyce - 142 (5 km), Tarnówek - 315 (2 km), Stara Rzeka - 260 (2 km), Świnino - 165 (5 km), Wilczyn - 84 (4 km), Żuków - 130 (2 km)
  • Erygowanie Parafii: XII w.