Widok
Parafie


Gorzów Wlkp. - Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego

Dane teleadresowe

Historia parafii

Początki parafii, zawsze katolickiej, sięgają 1855 r. Renesans katolicyzmu, na protestanckim od czasów reformacji obszarze, związany był z napływem zarobkowej emigracji polskiej, głównie z Wielkopolski. W latach 1854-55, za sprawą ówczesnego proboszcza misji w Neuzelle, Ks. T. Griihlinga, wybudowano kaplicę, wokół której organizowano duszpasterstwo. Wkrótce okazała się ona niewystarczająca. Na jej miejscu wybudowano w latach 1905-1907 obecny kościół. W 1899 r. zbudowano tu, dla mniejszości katolickiej, szkołę dla 400 uczniów. Ówcześnie na 18200 ewangelików, było tylko 830 katolików. W 1927 r. parafia liczyła już ponad 5 tys. katolików. Ostatnim niemieckim proboszczem był Paulus DUBIAŃSKI, pochodzenia polskiego. W 1899 r. został wzniesiony dom parafialny, gdzie obecnie mieszkają SS. Miłosierdzia św. Wincenego a Paulo. Po II wojnie światowej, parafia obejmowała wielki teren miasta i powiatu gorzowskiego z około 2,5 tys. katolików Niemców i Polaków. Pod koniec 1945 r. ich liczba wzrosła do 20 tys. W pierwszych miesiącach po wojnie przybyli OO. Kapucyni z Krakowa i pod opiekę duszpaterską przejęli kościół Krzyża Św. przy ul. Warszawskiej. Początkowo O. Przymysław i O. Sylwester obsługiwali Gorzów Wlkp. i okolice w promieniu 25 km, organizowali polskie życie religijne, przygotowywali również Katedrę przyszłemu Administratorowi Apostolskiemu, ks. Edmundowi Nowickiemu. Po utworzeniu parafii katedralnej, w parafii Krzyża Św. pozostała niewielka liczba katolików (l tys.), w tym mieszkańcy m.in. Wieprzyc, Lupowa i Baczyny. Pierwsze misje parafialne zorganizowano w 1946 r. Początkowo w parafialnym kościele odbywały się święcenia diakonatu i kapłańskie. Doniosłymi wydarzeniami w parafii były: nawiedzenie przez Obraz Jasnogórski w 1962 r. oraz intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w rodzinach parafii w 1963 r. Od końca sierpnia 1966 r. parafię Krzyża Św. obsługują Kapucyni z Prowincji Warszawskiej. W latach 1982-86 zbudowano klasztor OO. Kapucynów. Z pracy w parafii św. Krzyża kapucyni wycofali się ostatecznie w 1996 r., przekazując ją duchowieństwu diecezjalnemu.

Dodatkowe informacje

  • Proboszcz: ks. prał at kan. Rafał ZIĘCIAK (3.09.2002)
  • Wikariusz: ks. Pi otr SUDOŁ (21.08.2009)
  • Wikariusz: ks. mgr Jacek PATERKA (1.09. 2012)
  • Wikariusz: ks. mgr Tomasz PASTUŁA (23.08.2013)
  • Kaplica mszalna: GORZÓW WLKP. – kaplica w DPS, ul. Podmiejska-Boczna 10; GORZÓW WLKP. – kaplica zakonna ss. szarytek, ul. Warszawska 45; GORZÓW WLKP. – kaplica pw. Miłosierdzia Bożego w Hospicjum, ul. Stilonowa 21 (obsługiwana przez parafię pw. Pierwszych Męczenników Polskich)
  • Msze św. w niedziele: Gorzów Wlkp. (Podw. Krzyża Św.) – 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 18:00 lub w VII i VIII 19:00; Dom Pomocy Społecznej – 10:00
  • Liczba wiernych: 10000
  • Odpust: 14 września
  • Erygowanie Parafii: 27-08-1856 r.

Main Menu